1

2

3

4

5

 

Planowanie etapów budowy

Budowa domu, inwestycja z natury czasochłonna i skomplikowana, może zająć dużo mniej czasu i przysporzyć mniej kłopotów, jeśli zostanie odpowiednio zaplanowana. Kluczowe dla czasu trwania inwestycji może być jej szczegółowe rozplanowanie, uwzględniające czas trwania poszczególnych etapów i wysokość ponoszonych kosztów na poszczególne elementy inwestycji. Starannie przygotowując się do budowy domu, można maksymalnie skrócić czas jej trwania, nawet do trzech miesięcy. Oczywiście wszystko uzależnione jest także od posiadanych środków finansowych. Ważne jest także zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji dużo wcześniej. Wybór działki powinien uwzględniać objęcie jej planem zagospodarowania. Gdy działka nie jest objęta tym planem, wówczas trzeba poświęcić więcej czasu na dokonanie wszystkich formalności. Wymagane jest bowiem złożenie wniosku do gminy o wydanie warunków zabudowy. By uzyskać zezwolenie na budowę na danej działce, niezbędne jest wykazanie, że jest możliwość podłączenia do sieci elektrycznej. Takie elementy, jak woda, gaz czy kanalizacja, inwestor może podłączyć we własnym zakresie. W celu uzyskania zapewnienia o możliwości podłączenia do sieci elektrycznej należy udać się do miejscowego zakładu energetycznego. Aby przyspieszyć całość trwania inwestycji, tę formalność można załatwić jeszcze przed zakupem działki.

Jak przygotować się do budowy domu

Proces budowy domu jest skomplikowany i trwa niekiedy bardzo długo. Aby uniknąć opóźnień, nieporozumień i omyłek, warto wcześniej przygotować szczegółowy plan robót, uwzględniający czas trwania poszczególnych etapów inwestycji, szacunkowe koszty itd. Przy niezwykle precyzyjnym planie wykonywanym bez opóźnień oraz przy posiadaniu odpowiednich środków finansowych, budowa może potrwać nawet zaledwie trzy miesiące. Oczywiście należy także uwzględnić wielkość inwestycji i zacząć gromadzić dokumentację oraz materiały budowlane dużo wcześniej. Dużo zależy także od umiejscowienia działki, warunków na niej panujących (np. rodzaju podłoża) czy też jej przeznaczenia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Po sprawdzeniu, że działka, którą inwestor zamierza kupić, nadaje się pod zabudowę, można zacząć myśleć o kolejnych fazach budowy. Trzeba zastanowić się nad wyborem projektu i ekipy budowlanej. Trzeba uwzględniać dane zawarte w miejscowym planie zagospodarowania i wybrać projekt, który będzie spełniał wymienione tam założenia. Formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę zajmą znacznie mniej czasu, jeśli działka, na której ma powstać inwestycja, objęta jest planem zagospodarowania. Jeśli nie, wtedy inwestor musi wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy.

Budowa domu z piwnicą

Obecnie inwestorzy coraz rzadziej decydują się na budowę domu z podpiwniczeniem. Budowa piwnicy oznacza bowiem narażenie na dodatkowe koszty, a same pomieszczenia piwniczne nie są już tak potrzebne mieszkańcom. Opał, potrzebny do ogrzewania domu można przecież składować na parterze, w specjalnym pomieszczeniu. Jednak osoby, które dysponują dosyć małą działką powinny rozważyć, czy budowa piwnicy im się nie opłaci, gdyż pozwala ona na zaoszczędzenia na działce miejsca potrzebnego np. na budowę garażu. Należy jednak pamiętać, by zbudować odpowiednio wyprofilowany zjazd do piwnicy, w której docelowo będzie przechowywany samochód. Drzwi garażowe powinny być na tyle szczelne, by w czasie ulewnych deszczy nie dochodziło do podtopień. Piwnica może także służyć jako miejsce na pralnię, siłownię, mini warsztat itd. Tradycyjnie była ona miejscem przechowywania domowych przetworów czy win. Należy więc dobrze się zastanowić, czy rezygnować z jej budowy. Jednak nie zaleca się budowania podpiwniczenia na terenach, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych. Wtedy istnieje zbyt duże ryzyko ciągłych podtopień pomieszczeń piwnicznych, co może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji budynku. Dodatkowe koszty i ryzyko podtopień są więc złymi stronami decyzji o wybudowaniu piwnicy pod planowanym domem.

Dom z piwnicą czy bez

Planując budowę domu, należy rozważyć, czy zdecydować się na projekt zakładający istnienie piwnicy. Obecnie większość projektów nie przewiduje podpiwniczenia, jednak można przerobić gotowy plan na taki, w którym piwnica zostanie uwzględniona. Wszystko zależy od potrzeb mieszkańców. Piwnica ma bowiem nie tylko dobre, ale i złe strony. Obecny trend do rezygnowania z budowy piwnic podyktowany jest tym, że niekoniecznie spełniają one swoją rolę jako np. magazyn opału. W celu składowania tegoż buduje się na ogół osobne pomieszczenia. Inwestorzy rezygnują więc z budowy piwnicy, gdyż byłaby ona dla nich bezużyteczna, a przecież jej wykonanie generuje dodatkowe koszty. Jednak warto się zastanowić, czy aby na pewno podpiwniczenie domu nie jest dobrym rozwiązaniem. Pomieszczenia piwniczne mogą przecież służyć jako pralnia, siłownia, warsztat, składowisko rzadko używanych sprzętów, spiżarnia na domowe przetwory, wina itd. W przypadku posiadaczy małej działki pod budowę projekt zakładający istnienie piwnicy pomoże rozwiązać problem umiejscowienia garażu lub dodatkowego pomieszczenia gospodarczego. Należy pamiętać o zamontowaniu specjalnych garażowych drzwi, które uchronią pomieszczenie przed zalaniem. Z budowy piwnicy powinny zrezygnować osoby, które posiadają działkę na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych.

Sprawdzanie gruntu pod fundamenty

Jedną z pierwszych decyzji podejmowanych przez osobę planującą budowę domu, jest wybór działki. Od warunków, jakie na niej panują, w dużej mierze zależą całkowite koszty inwestycji. Jednym z kluczowych elementów jest stan podłoża, na którym ma stanąć dom. Już na etapie dokonywania wyboru działki dobrze jest się zorientować, czy okoliczni mieszkańcy mieli jakieś problemy z budową fundamentów, wynikające ze specyfiki podłoża. Trzeba sprawdzić, czy w okolicy dochodzi do zalewania piwnic oraz jaki jest poziom wody w studniach. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, należy zlecić specjaliście badania geotechniczne, których wyniki mogą okazać się kluczowe, jeśli chodzi o wybór sposobu budowy fundamentów i materiałów, z których zostaną wykonane. Stwierdzenie jakichkolwiek komplikacji w ukształtowaniu podłoża może znacznie wpłynąć na zwiększenie kosztów realizacji całej inwestycji, związanej z budową domu. Po gruntownym przebadaniu podłoża i przeliczeniu kosztów, można przystąpić do budowy fundamentów. Pierwszą czynnością jest dokonanie wykopów, które należy odpowiednio zabezpieczyć, by nie stanowiły dla nikogo zagrożenia. Warto pamiętać, by materiały budowlane nie były składowane zbyt blisko wykopu. Następnie należy wykonać deskowania, pamiętając, że od ich dokładności zależy uzyskanie zgodnych z projektem wymiarów fundamentów.

Prawidłowe wykonanie fundamentów

Fundamenty są kluczowym elementem, od którego w dużej mierze zleży stan budynku i jego funkcjonowanie przez lata. Dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę, by były prawidłowo zbudowane. Dużo zależy od sposobu wykonania oraz jakości i rodzaju użytych materiałów. Te czynniki w dużym stopniu uzależnione są od rodzaju podłoża, na którym ma stanąć budynek. Koszty wykonania fundamentów zwiększa konieczność zrobienia izolacji, w tym cieplnej i przeciwwilgociowej oraz warstwy pod posadzkę. Do wyboru jest instalacja izolacji pionowej lub poziomej. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma może być wykonana np. z dwóch warstw papy na lepiku. Z kolei izolacja pionowa składa się z dwóch-trzech warstw masy asfaltowej. Można ją także zrobić z folii kubełkowej. Izolację cieplną wykonuje się ze styropianu. Jeszcze raz warto podkreślić, że od prawidłowego wybudowania fundamentów zależy kondycja i trwałość domu. Błędów popełnionych na tym etapie nie da się już naprawić. Mogą one rzutować na bezpieczeństwo użytkowników. Warto popytać okolicznych mieszkańców, jak wyglądała budowa fundamentów w przypadku ich domów. Być może teren, na którym inwestor zamierza postawić działkę ma na tyle specyficzne podłoże, że należy w specjalny sposób zabrać się za przygotowywanie fundamentów. Od specyfiki podłoża w dużej mierze zależą koszty wykonania inwestycji.

Budowa fundamentów domu

Fundamenty to jedno z kluczowych miejsc, od których zależy kondycja budowanego domu. To na nich wspiera się konstrukcja, dlatego powinny zostać zaprojektowane i wykonane ze szczególną starannością. Sposób wykonania fundamentów w dużej mierze uzależniony jest od rodzaju podłoża, na którym ma stanąć dom. Dlatego koszty oraz wygląd mogą być opisane we wstępnej fazie projektu tylko szacunkowo. Dopiero na miejscu inwestycji, po sprawdzeniu podłoża, można się przekonać, jakiego rodzaju fundamenty będą w danym przypadku najlepsze. W przypadku budowy fundamentów na ławach poniżej poziomu przemarzania, w koszty należy wliczyć ławę z betonu zbrojonego, czyli uwzględniające cenę betonu, stali zbrojeniowej oraz robocizny. Ponadto konieczne jest wykonanie ściany fundamentowej, zrobionej z bloczków betonowych. W tym przypadku dojdą koszty bloczków, zaprawy murarskiej i oczywiście robocizny. W przypadku budowy fundamentów na ławach powyżej poziomu przemarzania koszty są mniejsze o ok. 40 proc. Można zdecydować się na zakup fundamentowej płyty z betonu zbrojonego, której ceny mogą być różne, zależnie od rozmaitych czynników, takich jak cena betonu, stali itd. Należy pamiętać, by w koszty budowy fundamentów wliczyć środki potrzebne na wykonanie różnego rodzaju izolacji, w tym cieplnej, przeciwwilgociowej, a także warstwy podposadzkowej.

Rozpoczęcie budowy domu

Budowa domu to skomplikowane i czasochłonne przedsięwzięcie, do którego należy się dobrze przygotować. Nawet osoby niemające specjalistycznej wiedzy budowlanej czy architektonicznej mogą spróbować spełnić swoje marzenie i zbudować własny dom. Oczywiście nie obędzie się bez żmudnego gromadzenia dokumentacji, wybierania działki, gromadzenia funduszy, poszukiwania projektu, zmagań z ekipą budowlaną itd. Jednak efekt w postaci wymarzonego domu, który został zbudowany od podstaw, wynagrodzi te wszystkie trudy. Osoba planująca budowę domu powinna najpierw zapoznać się z etapami budowy. Pierwszą ważną kwestią jest wybór odpowiedniej działki. Następnie należy stworzyć wstępny kosztorys inwestycji i przeanalizować swoje zdolności finansowe. Najmniej lubianym etapem jest zdobywanie dokumentacji, w tym opinii, zezwoleń itd., bez których nie można przystąpić do budowy. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wybraniu działki należy zacząć gromadzić materiał budowlany. W zależności od możliwości finansowych ten proces może trwać nawet kilka lat. Niezwykle ważny jest wybór projektu, uwzględniający warunki panujące na działce i potrzeby przyszłych mieszkańców. Czas trwania budowy w dużej mierze uzależniony jest od wyboru ekipy budowlanej. W przypadku posiadania odpowiednich funduszy można całość budowy powierzyć jednej ekipie.

Jak zaplanować instalacje domu?

Budując własny dom musimy zaplanować dokładnie kolejne etapy budowy tak, aby nie przeoczyć czegoś ważnego. Jeśli nie mamy za bardzo pojęcia na temat budownictwa dobrze jest zatrudnić kogoś kto zna się fachowo na tym. Jednym z bardzo ważnych etapów budowy domu jednorodzinnego jest zaplanowanie i położenie instalacji. Jest ich kilka rodzajów. Bez nich po prostu nie dałoby się mieszkać. Do podstawowych instalacji zaliczają się instalacja grzewcza, wodna oraz elektryczna. Montując instalację wodną trzeba pamiętać o dodatkowym odkamieniaczu wody. Zwłaszcza jeśli woda z wodociągu jest wyjątkowo twarda warto jest takie urządzenie mieć. Dzięki temu nasze urządzenia pracujące przy użyciu wody będą bardziej zabezpieczone i mniej narażone na uszkodzenia spowodowane gromadzeniem się kamienia. Natomiast przy montowaniu instalacji grzewczej możemy zamontować również klimatyzatory, które pomogą regulować temperaturę powietrza wewnątrz poszczególnych pomieszczeń domu. Tymczasem instalacja elektryczna będzie zapewne najbardziej rozbudowaną instalacją ze wszystkich w naszym domu. Dzięki niej wszystkie urządzenia potrzebne w domu, działające na prąd, będą mogły być używane. Dodatkowe instalacje jakie możemy zamontować w naszym domu to np. odkurzacz centralny. Bardzo ułatwi i pomoże nam w codziennym czynnościach związanych ze sprzątaniem mieszkania.

Jak zagospodarować otoczenie domu?

Budowa domu to nie tylko zaplanowanie samej bryły budynku, ale także zagospodarowanie całej działki wokół domu. Jest to teren, na którym możemy w bardzo miły sposób odpocząć i zrelaksować się zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. Dlatego też warto jest zaplanować sobie przestrzeń tak, aby odpowiadała naszym oczekiwaniom. Realizację tego można rozpocząć jeszcze na etapie budowy domu a jeśli brak środków to można to odłożyć na czas późniejszy. Sposób w jaki zorganizujemy nasze otoczenie będzie ściśle zależeć od kształtu i wielkości naszej działki. Trzeba pamiętać, że obowiązują nas pewne przepisy związane z odległościami jakie poszczególne elementy mogą się znajdować względem granicy działki i odległości od sąsiadów. Aby pięknie i funkcjonalnie zorganizować przestrzeń wokół domu możemy korzystać z wielu różnych propozycji oferujących przez producentów materiałów do wykańczania przydomowych ogrodów czy tarasów. Na rynku jest coraz więcej różnego rodzaju materiałów do ozdoby ścieżek wokół domu czy ozdoby oryginalnie zaprojektowanych tarasów. Nie można zapomnieć także o dopełnieniu przestrzeni poprzez roślinność. Piękny trawnik czy klomby z kwiatami będą cieszyć nasze oko. W zależności od nasłonecznienia, rodzaju gleby oraz innych czynników, należy dobrać odpowiednie rośliny, które będą zdobiły naszą przestrzeń przez cały rok.